Om EE Security, Safety & Defence

Beroendet av elektroniska system i dagens moderna samhälle ökar, och vi ser en fortsatt accelererande teknikutveckling, såsom IoT, framför oss de närmsta åren. Idag förlitar sig många samhällsviktiga funktioner sig på komplexa elektroniska system och trådlös kommunikation. Dessa system är ofta mycket känsliga för bland annat elektromagnetiska störningar och annan extern påverkan, vilket utgör ett reellt hot och stor utsatthet. Det är viktigare än någonsin att ha kunskap och beredskap.

 

Därför lanserar vi nu en konferens med fokus på EM-hot, extern påverkan av elektronik samt utsatta elektroniska applikationer, för dig som arbetar inom samhällskritiska funktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner. Electronic Environment Security, Safety & Defence 2018 arrangeras parallellt med Nordens största mötesplats för den professionella elektronikindustrin, S.E.E, samt Electronic Environment Conference, på Kistamässan, vilket ger en dynamisk träffpunkt för kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan civila samhällsfunktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner.

 

EE  Security, Safety & Defence kommer att presentera föredrag och workshops riktade till verksamhetsansvariga, teknikchefer och säkerhetsansvariga inom civila samhällsfunktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner. Föreläsningarnas fokus är på EM-hot, extern påverkan av elektronik och utsatta elektroniska applikationer och följande ämnesområden:

 

• IEMI

• HPM

• EMP

• HIRF

• RÖS

• Indikering av påverkan

• Övrig extern påverkan av elektronik

 

First Call for Papers distribueras 2017-03-23, och mer information om konferensen kommer inom kort på denna sida.

 

Här kan du ladda ner Call for Papers (svenska)