Om EE conference

Electronic Environment Conference arrangerades för första gången 2007 i Göteborg av den erkända facktidningen med samma namn. Sedan dess har konferensen arrangerats vartannat år. När EEC18 nu arrangeras i Kista, april 2016, är det alltså för sjätte gången, återigen parallellt med Scandinavian Electronics Event, S.E.E 2018.

 

Electronic Environment Conference är mötesplatsen för dig som arbetar med EMC, ESD, miljötålighet för elektronik eller energilagring. Hit kommer praktiserande ingenjörer, tekniker, konstruktörer, utvecklings- och kvalitetsansvariga, inköpare, beslutsfattare, konsulter med flera, alla intresserade av just dessa elektronikområden.

 

På EEC18 presenteras de senaste rönen och de senaste lösningarna. Kunder och leverantörer träffas och det utbyts erfarenheter, goda idéer flödar och man träffar många välkända företag och branschorganisationer. Här överbryggs gränserna mellan akademiker, företag och myndigheter.

 

Med många namnkunniga föreläsare och presentationer i flera parallella lokaler under två dagar är Electronic Environment Conference 2018 så mycket mer än en mötesplats. Här förkovrar man sig inom sitt eget teknikområde och får samtidigt aktuell kunskap inom närliggande teknikgrenar genom kvalificerade föreläsningar, workshops, paneldebatter och besök på den parallella elektronikmässan Scandinavian Electronics Event, S.E.E 2018.

 

Exempel på temaområden inom EMC, ESD, elsäkerhet, miljötålighet för elektronik samt energilagring:

  • Fordon, Flyg & Marin
  • Industriell miljö
  • Telekom
  • Smarta Elnät & Elkvalité
  • Provning & Simulering
  • Standarder & Certifiering
  • Kvalitetssäkring
  • Extrema miljöer & Explosiv miljö
  • EMC för Internet of Things

 

Dan Wallander
Projektledare
EE Security, Safety & Defence 2018
 

Abstract extended deadline: 2017-09-30

 

Här kan du ladda ner:
Final Call for Papers – Extended Deadline (svenska)