Information från svenska IEEE EMC (nov 2016)

Årsmötet genomfördes . i mitten av november med en relativt god uppslutning av EMC-intresserade även om många av de närvarande inte var medlemmar. Jag kunde tyvärr inte själv närvara men blev trots denna försummelse omvald som ordförande liksom Kia Wiklundh som vice ordförande och Åke Lindbeck som sekreterare.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (sept 2016)

Sitter på tåget . hem från ett sommarvarmt Stockholm trots att det är den sista augusti. Förmiddagen tillbringade jag på den workshop kring EMC i komplexa system som ICES på KTH (Innovative Centre for Embedded Systems) ordnat med visst bistånd från IEEE EMC.   Från talarlistan kunde man dock tro att det var ett rent […]

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (april 2016)

Electronic Environment . genomfördes i april. Det var för mig några intensiva dagar med besök på konferensen, arbete i monter på den parallella S.E.E. mässan och så klart det traditionella IEEE EMC mötet. Electronic Environment är liksom våra föreningsmöten en plats att mötas och nätverka. En skillnad mot våra vanliga föreningsmöten är att det även […]

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (mars 2016)

Mitt första år . som ordförande är över och ett nytt år med nya utmaningar har börjat. Vi kommer fortsätta jobba mott att vara en mötesplats för att dela kunskap och idéer mellan medlemmarna och erbjuda medlemmarna möjlighet att besöka intressanta platser med EMC anknytning. Årets första medlemsmöte uppfyllde helt klart detta. Den 3 mars […]

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (okt 2015)

Årets andra . och sista möte, tillika årsmöte, genomfördes den 16:e oktober. Den sittande styrelsen omvaldes för ytterligare ett år och vi tackar alla för förtroendet. Mötet var för övrigt lite annorlunda. För det första ägde det inte rum i Sverige utan i Köpenhamn hos SP Danmark. För det andra handlade en stor del av […]

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (sept 2015)

IEEE EMC Sverige . har inte genomfört något medlemsmöte sedan förra numret av Electronic Environment men planeringen inför årsmötet är i full gång. Denna gång kommer mötet att äga rum utanför landets gränser, nämligen i SP Danmarks lokaler i Köpenhamn och arrangeras gemensamt av Swerea IVF och SP. Temat för de tekniska presentationerna är ”Tillförlitlighet”, […]

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (maj 2015)

Årets första föreningsmöte . ägde rum den 12:e maj och arrangerades hos FMV i Enköping. Ett stort tack till vår värd Per-Olof Eriksson. 51 personer hade anmält sig till mötet och temat för dagen var ”Radiokommunikation och samexistens” med fokus på militära kommunikationssystem.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (mars 2015)

2015 har börjat och IEEE EMC . har fått en ny ordförande i form av undertecknad. Som vår avgående ordförande Kia Wiklundh skrev i förra numret av Electronic Environment fick jag vid årsmötet i november äran att ta över klubban.

Läs mer

IEEE EMC och SNRV E på KTH

I slutet av . förra året hade IEEE EMC Swedish chapter och SNRV sektion E ett gemensamt möte på kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Det välbesökta mötets tema var ”Blixt – verkan och skydd” och bjöd på historik, forskning samt exempel på tillämpningar inom området. Deltagarna gjorde även ett mycket uppskattat besök i KTH:s reaktorhall R1.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (nov 2014)

Senaste IEEE EMC-mötet . hade temat Blixt – verkan och skydd och arrangerades den 4 november på KTH och Elite Hotel Arcadia i Stockholm. Mötet var ett av våra samarrangemang, som vi ibland genomför tillsammans med SNRV/E. En mer detaljerad rapport från mötets tekniska program finns i en särskild artikel i detta nr av Electronic Environment.   […]

Läs mer