EMC Challenges for Wireless Communications in Security & Safety Applications 

The use of wireless . technology is increasing rapidly in critical societal functions such as energy production, transport, logistics, banking and financial systems, and industrial and security applications – this despite the fact that civilian consumer wireless technology in general is very sensitive to both unintentional and intentional interference signals. Therefore Electromagnetic Compatibility (EMC) issues are highly important to address. Hitherto only military actors have been able to utilize or take advantage of this sensitivity effectively, but this ability is now spreading to civilian actors, thanks to sophisticated jamming equipment which is now sold openly and inexpensively via the Internet.

Läs mer

What Does the Future Hold for Positioning, Navigation and Timing?

In the past . 30 years, more and more devices have started using the US Global Positioning System (GPS) and related global navigation satellite systems (GNSS). This trend contributed to Europe’s decision to create its own system, Galileo, and this began offering initial services at the end of 2016. As well as Galileo, the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) now has a full constellation, and there are rapid developments in several commercial industries. So, 2017 promises to be an interesting year for developments in GNSS. Here are a few of the industry changes we expect to see this year…

Läs mer

Kommer IoT att förändra spektrumstrategier?

Utvecklingen inom . Internet of Things (IoT), där en massiv ökning av trådlös teknik utgör kärnan, förutspås av somliga leda till att nya strategier för användning av frekvensspektrum kommer att krävas. Begreppet ”spectrum crunch” (ungefär ”spektrum-knaprande”) har börjat användas för att beskriva den ökade trängseln inom frekvensband på grund av IoT.

Läs mer

Social and Organizational Aspects on EMC for Internet of Things

The ongoing technical development towards the full vision of the Internet of Things will affect the area of EMC in the way that an increased consideration of social and organizational aspects will be needed in addition to the more or less traditional engineering approach that has characterized the EMC area up to now.

Läs mer

EMC for wireless Communication systems in Vehicles – EMCCOM

EMCCOM . was a three year VINNOVA financed FFI project within the Vehicle Development program. EMCCOM started 2012-09-14 and ended 2015-06-30. The project had a total budget of 7,3 MSEK. Partners in the project were Volvo Cars, Volvo AB, Provinn AB, FOI Swedish Defence Research Agency and SP Technical Research Institute of Sweden.

Läs mer

Påverkas du av de nya kraven på radioutrustning?

Det nya EU-direktivet om radioutrustning införlivades i svensk lagstiftning den 13 juni 2016 och preciseras i Postoch telestyrelsens (PTS) föreskrifter. Direktivet sätter ramarna för vilka krav en produkt måste uppfylla för att få tillhandahållas på marknaden och tas i bruk inom EU, samt vem som ansvarar för att säkerställa att dessa krav är uppfyllda.

Läs mer

LTE Advanced Pro: the mobile future of the Internet of Things

In the not too . distant future, the Internet of Things will connect several billions of devices to the Internet. This is only possible if cost-effective communications networks and wireless devices are available. By using wireless technologies such as Bluetooth®, ZigBee, Wi-Fi or cellular networks, almost anything, anywhere in the world, can be connected quickly and reliably to the Internet. The latest cellular technologies, eMTC and NB‑IoT, will play an important role in the success of the Internet of Things. These technologies pave already the way to 5G networks of the future optimized not only for enhanced mobile broadband applications but for the diverse IoT applications requiring massive machine type communication (mMTC) or ultra-reliable, low-latency communication (URLLC)

Läs mer

Skärmverkan och mikrovågs-effekter på fönster och fönsterglas

Ett allt vanligare . fenomen är att mobil telekommunikation inte fungerar i moderna/nybyggda hus. Detta kan härledas till de moderna energisparfönster som monteras in. Denna skärmverkan är inte bara ett problem utan kan också vändas till en fördel i de fall man vill skydda verksamhet från yttre elektromagnetiska störningar, till exempel avsiktlig elektromagnetisk störning (IEMI), samt i de fall då man vill undvika att röjande strålning (RÖS) från elektronisk utrustning läcker ut och kan avlyssnas.

Läs mer

Detection of Electromagnetic Interference at Critical Societal Functions

The use of wireless . technology has exploded in recent decades and has led to the fact that most individuals today use such technology in some form. This is also a general trend in other parts of the society, such as security and safety applications and for machine-to-machine (M2M) communication. We can also see rapidly increasing use of wireless technologies in critical societal functions such as energy production, transport, logistics, banking and financial systems, and industrial and security applications. This despite the fact that civilian wireless technologies are very sensitive to electromagnetic interference signals.

Läs mer