EMC och GPS

Global Positioning System . (GPS) är ett av flera system bland det som går under det övergripande namnet Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Den mest kända tillämpningen av GPS i vardagslivet torde vara positionering men en annan mycket viktig tillämpning är att ge noggrann tid till telekommunikationssystem, datornätverk med mera. Det är också vanligt att olika typer av mätsystem, exempelvis inom EMC, använder GPS för tidssynkronisering och tidsstämpling av mätdata.

Läs mer

Tyst kunskap inom EMC

Inom kunskapsteori . brukar man skilja på två typer av kunskap; explicit respektive implicit kunskap. Det talas ibland om så kallad tyst kunskap. Vad innebär tyst kunskap inom EMC?

Läs mer

Drivkrafterna för EMC-marknaden

EMC-området . fortsätter att utvecklas i takt med den övriga industriutvecklingen. Nya elektroniska produkter måste möta olika slags EMC-krav varför EMC-ingenjörer ständigt möter nya utmaningar som måste lösas.

Läs mer

Dilemman och EMC

En redaktörs reflektioner . Ibland kan EMC-frågor resultera i dilemman där motstående behov/krav behöver hanteras.

Läs mer

Vem har tätpositionen inom EMC idag?

En redaktörs reflektioner . EMC-området har utvecklats i olika riktningar sedan det uppstod för runt 100 år sedan. Då utgjordes den drivande kraften av att man ville försäkra sig om att oavsiktlig elektromagnetisk emission från hushållselektronik inte skulle störa de nya rundradiotjänsterna.

Läs mer

Det fullt uppkopplade samhället – vision som förutsätter EMC!

En redaktörs reflektioner . Det totala antalet mobilabonnemang i världen är nu lika stort som jordens befolkning. Samtidigt spänner aktörer inom mobil kommunikation musklerna runt en vision som får dagens mobilanvändning att endast framstå som en början. Efter tredje och fjärde generationens mobiltelefonisystem så pågår nu utvecklingen mot femte generationen, 5G.

Läs mer

Att ställa rätt EMC-krav

En redaktörs reflektioner . Vid nykonstruktion eller modifiering av en befintlig konstruktion så ska vi välja vilka EMC-krav vi vill ställa. Att ställa rätt EMC-krav innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt säkerställer att inga EMC-problem uppstår i den färdiga konstruktionen. Det svåra är inte att ställa EMC-krav i sig. Det svåra är att välja de EMC-krav som säkerställer EMC, samtidigt som inte detta kostar onödigt mycket.

Läs mer

EMC-cirkeln är sluten

En redaktörs reflektioner . EMC-området föddes för cirka hundra år sedan då rundradiosändningar började. I samma veva uppstod en oro för att elektromagnetiska störningssignaler från elektriska utrustningar i hemmen skulle kunna störa mottagningen av den nya tjänsten.

Läs mer