Kommer IoT att förändra spektrumstrategier?

Utvecklingen inom . Internet of Things (IoT), där en massiv ökning av trådlös teknik utgör kärnan, förutspås av somliga leda till att nya strategier för användning av frekvensspektrum kommer att krävas. Begreppet ”spectrum crunch” (ungefär ”spektrum-knaprande”) har börjat användas för att beskriva den ökade trängseln inom frekvensband på grund av IoT.

Läs mer

EMC – en av flera utmaningar för Internet of Things

Visionen mot Internet . of Things (IoT) i full skala innebär att elektroniska system, både trådlösa och icke trådlösa, kommer att bli samlokaliserade överallt i samhället. Dessa samlokaliseringsscenarier kommer att kännetecknas av slumpmässighet och dynamik, starkt påverkade av konsumenters vanor.

Läs mer

EMC och IoT

Med IoT, Internet of Things menas att vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, har försetts med inbyggda elektroniska delar, såsom sensorer, datorer och internetuppkoppling. Detta gör att föremålen kan sammankopplas fysiskt eller via trådlöst nätverk och därefter utbyta data.

Läs mer

EMC och GPS

Global Positioning System . (GPS) är ett av flera system bland det som går under det övergripande namnet Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Den mest kända tillämpningen av GPS i vardagslivet torde vara positionering men en annan mycket viktig tillämpning är att ge noggrann tid till telekommunikationssystem, datornätverk med mera. Det är också vanligt att olika typer av mätsystem, exempelvis inom EMC, använder GPS för tidssynkronisering och tidsstämpling av mätdata.

Läs mer

Tyst kunskap inom EMC

Inom kunskapsteori . brukar man skilja på två typer av kunskap; explicit respektive implicit kunskap. Det talas ibland om så kallad tyst kunskap. Vad innebär tyst kunskap inom EMC?

Läs mer

Drivkrafterna för EMC-marknaden

EMC-området . fortsätter att utvecklas i takt med den övriga industriutvecklingen. Nya elektroniska produkter måste möta olika slags EMC-krav varför EMC-ingenjörer ständigt möter nya utmaningar som måste lösas.

Läs mer

Dilemman och EMC

En redaktörs reflektioner . Ibland kan EMC-frågor resultera i dilemman där motstående behov/krav behöver hanteras.

Läs mer

Vem har tätpositionen inom EMC idag?

En redaktörs reflektioner . EMC-området har utvecklats i olika riktningar sedan det uppstod för runt 100 år sedan. Då utgjordes den drivande kraften av att man ville försäkra sig om att oavsiktlig elektromagnetisk emission från hushållselektronik inte skulle störa de nya rundradiotjänsterna.

Läs mer

Det fullt uppkopplade samhället – vision som förutsätter EMC!

En redaktörs reflektioner . Det totala antalet mobilabonnemang i världen är nu lika stort som jordens befolkning. Samtidigt spänner aktörer inom mobil kommunikation musklerna runt en vision som får dagens mobilanvändning att endast framstå som en början. Efter tredje och fjärde generationens mobiltelefonisystem så pågår nu utvecklingen mot femte generationen, 5G.

Läs mer