Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 20

EMC och skärmning, . del 3: Andra läckagevägar. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt. Denna gång tittar vi på anslutningsdonens och anslutningskablarnas inverkan på EMC-skärmning.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 19

EMC och skärmning, . del 2: Läckande skärmlåda. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt. Denna gång tittar på öppningars och spalters inverkan på EMC-skärmning.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 18

Denna gång . tittar vi på matningsspänningens inverkan på EMC-skärmning. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 17

Denna gång . tittar vi på matningsspänningens inverkan på EMC-egenskaper. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt.

Läs mer

Ögat På: EMC från bricka till bricka, del 16

Denna gång . tittar vi på styrning av EMC-verksamhet. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt.

Läs mer

Ögat På: EMC från bricka till bricka, del 14

EMC måste . tas om hand i alla delar, både elektriskt och mekaniskt samt på alla nivåer i en utrustning, på ett systematiskt och planerat sätt. Figur 2 illustrerar problematiken som berör många discipliner (kanske flera leverantörer). Många frågetecken behöver rätas ut. Min erfarenhet är att alltför ofta har de inblandade konstruktörerna bristande kunskap om hur det förhåller sig. 

Läs mer

Ögat På: EMC från bricka till bricka, del 13

Vi fortsätter att betrakta vår figur: ”EMC från bricka till bricka” och går vidare till eventuell anslutning till närmaste skärm; i dagligt tal kallad: ”jordning”. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som mekaniskt, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt.

Läs mer

The Ten Commandments for EMC, part 5

Most designers . and installers of electrical equipment agree that shielded cables are a good way to achieve EMC. But many times I have seen big money thrown ”down the drain” because of overconfidence to the cable shield effects and ignorance of its proper use and design.

Läs mer

Ögat På: EMC från bricka till bricka, del 12

Vi fortsätter . att betrakta vår figur: ”EMC från bricka till bricka” och går vidare till skyddsledare (PE). EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt.

Läs mer