Smart fortbildning på Electronic Environment 2018

25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City Electronic Environment är mötesplatsen för dig som vill hålla dig uppdaterad och fortsätta fortbilda dig inom elektronikmiljö. Behovet av kompetens och nya resurser inom elektronindustrin har skapat en ökad efterfrågan på utbildningar och spetskompetens. Det tar vi fasta på och stöper om vårt tidigare konferensformat till ett renodlat utbildningsformat, med […]

Läs mer

A Primer on PIM

Background . PIM is an acronym for Passive InterModulation, an interference problem in wireless systems. The problem is not new, but has been known since long time back by designers of, for instance cell phone systems, space probes, connectors, coaxial cables, antennas and filters. The problem most frequently occurs, when dealing with high RF-currents in confined spaces. In this text, the basic theories behind PIM will be briefly discussed.

Läs mer

Nya standarder

Nya standarder . Sammanställningen är ett urval av nya svenska standarder på det elektroniska området fastställda av SEK Svensk Elstandard under mars, april, maj 2015.

Läs mer

Avledande golv

I de så kallade . ATEX-direktivet föreskrivs att man i Ex-klassade utrymmen zon 0,1 och 20, 21 skall ha avledande golvytor. Syftet med detta är att människor som bär avledande skor, vagnar som har avledande hjul och annan utrustning med avledande yta som placeras på golvet skall bli av med ev elektrostatisk laddning.

Läs mer