Troubleshooting EMI (Part I, Emission Problems)

Some simple hints . for identifying and fixing EMI troubles. This article covers the essential aspects of a domain which is seldom addressed in current EMC litterature: «What to do when an equipment – or a whole system – is failing the tests or experiencing Interference (EMI) problems ?». Whatever we are dealing with a prototype at the end of its development phase, failing one or several EMC tests, or an already installed equipment that exhibit on-site problems, we face a situation that must be solved quickly, with an equipment that cannot be deeply modified.

Läs mer

EMC Challenges for Wireless Communications in Security & Safety Applications 

The use of wireless . technology is increasing rapidly in critical societal functions such as energy production, transport, logistics, banking and financial systems, and industrial and security applications – this despite the fact that civilian consumer wireless technology in general is very sensitive to both unintentional and intentional interference signals. Therefore Electromagnetic Compatibility (EMC) issues are highly important to address. Hitherto only military actors have been able to utilize or take advantage of this sensitivity effectively, but this ability is now spreading to civilian actors, thanks to sophisticated jamming equipment which is now sold openly and inexpensively via the Internet.

Läs mer

Common mode effects in high speed serial links

In production . of printed circuit boards (PCB) signal skew will be introduced in differential traces due to the weave effect. A skew that will vary from PCB to PCB. This signal skew generates mode conversion that together with poor common mode properties, along the high-speed channel, will degrade the system performance. For example, might the skew effect give a crosstalk much higher than the pure differential crosstalk. If the poor common mode properties in the channel are high and the skew can be expected to be high enough, the channel performance will be affected. Some PCB’s, with right combination of skew, might fail with too high bit error rate (BER) and other PCB’s will work.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 20

EMC och skärmning, . del 3: Andra läckagevägar. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt. Denna gång tittar vi på anslutningsdonens och anslutningskablarnas inverkan på EMC-skärmning.

Läs mer

Smart fortbildning på Electronic Environment 2018

25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City Electronic Environment är mötesplatsen för dig som vill hålla dig uppdaterad och fortsätta fortbilda dig inom elektronikmiljö. Behovet av kompetens och nya resurser inom elektronindustrin har skapat en ökad efterfrågan på utbildningar och spetskompetens. Det tar vi fasta på och stöper om vårt tidigare konferensformat till ett renodlat utbildningsformat, med […]

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (sept 2017)

Det har varit en intensiv . sommar för många av medlemmarna. Det nya radiodirektivet trädde formellt i kraft i juni både tillverkare av produkter och testlabb, har haft fullt upp. Vi hade ambitionen att få ihop ett medlemsmöte med RED som tema kring sommaren men detta hanns inte med i all brådska.

Läs mer

Aktuella trender inom EMC 

EMC-området . har alltid utvecklats i takt med den övriga teknikutvecklingen på marknaden. Denna utveckling fortsätter alltjämt och flera utvecklingstrender inom EMC kan ses på de internationella EMC-konferenserna. EMC för Internet of Things (IoT) är en sådan trend och där fokus bland annat ligger på behovet av att utveckla befintliga standarder för EMC-provning så att de dels är applicerbara på de nya frekvensband som IoT-produkter kommer att finnas i, dels har gränsvärden som är anpassade efter de täta samlokaliseringsavstånd som IoT-produkter bedöms få i framtida tillämpningar. 

Läs mer

How to Perform EMC Testing of Autonomous Vehicles

EMC testing . of autonomous vehicles is challenging because the involved systems are designed to identify unrealistic driving conditions, which is exactly what we have in a typical anechoic EMC chamber. When the system detects unrealistic conditions, autonomous driving functions are disabled or set to predefined states, which means that EMC testing of autonomous functions is not possible. To fully test autonomous driving systems, we therefore need to emulate a realistic environment in many aspects, i.e., we need to stimulate involved sensors in a realistic way.

Läs mer

EMC FILTERS: Design, Selection and Installation of Power and Signal lines filters

Our former . eight EMC articles were aimed at familiarizing unaware readers with the fundamentals of EMI/EMC, justifying the EMC norms and testing, and explaining in simple terms the five basics interference coupling mechanisms, with the essential guidelines for controlling them. The present article goes deeper into one of the simplest, most compact and economical piece of the entire EMC arsenal: the filter. With current handling ranging from tens of Amp for signal filters up to more than hundred Amps for power line filters, they exist in all sorts of size, volume and packaging. They can be optimized against Common Mode (CM) or Differential Mode (DM) interference, or both.

Läs mer