120, 60 och 30 år – några milstolpar inom EMC

EMC-området . kan spåras tillbaka till 1800-talet då man upptäckte att åskväder och blixtnedslag kunde påverka komponenter i kraftledningsnät. Här uppstod därmed ett EMC-problem som orsakades av ett naturfenomen som källa. De första EMC-incidenterna som orsakades av en källa från mänsklig aktivitet kom i slutet av 1800-talet. För 120 år sedan rapporterades för första gången vad vi idag kallar en EMC-incident, och då var det US Navy som börjat använda trådlös telegrafi.

Läs mer

Finally, the complete EMC Handbook

Michel Mardiguian . has for many years been an internationally recognized writer and lecturer. Michel’s popular series of EMC-articles in Electronic Environment has also been published on the magazine’s international website with readers from all over the world. Michel Mardiguian has now compiled the large number of articles and course material, for a comprehensive handbook.

Läs mer

Why electricity kills bearings – new insights

An article in Electronic Environment . 2017/2, is about the fundamental failure mechanisms (capacitive, inductive coupling and frame voltage) that cause EDM (Electric Discharge Machining aka Bearing Currents or Electric Erosion) in bearings. This article expands on the theme and shows why “The Simple Explanation”, The Mathematical Models and the Real World view on EDM differ, both in nature and in practical use. It also adds a couple of new insights that are becoming more and more valid with the widespread use of Frequency Inverters and loads with higher-than-normal capacitance to ground.

Läs mer

Massive IoT and EMC

Abstract — . The technical development towards the full vision of the Internet of Things (ioT) is expected to reach it´s full potential by the coming 5G wireless technologies. This will open up for so called massive IoT characterized by co-location densities in the order of 200000 devices per km2. This development will affect the area of Electromagnetic Compatibility (EMC) in a number of ways and may even be the most challenging issue for the EMC area since it was born for over 100 years ago. In this paper, some of these new challenges are highlighted and discussed. Furthermore, numerical results from some dense co-location scenarios are presented to show examples of interference challenges to be handled.

Läs mer

ESD – Understand and Test for Compliance (Part I)

Electrostatic Discharge (ESD) . is a very common, yet often overlooked problem that can plague electronic equipments in a mysterious way. ESD is like an invisible, mischievous gremlin that come and go un-noticed, until the related failures or malfunctions become apparent. Yet, ESD by its elusive but superfast characteristics and very high frequency spectrum definitely belong to the EMI family. Once understood, the solutions to it are not very different than those for the more classical interference problems, bearing in mind that we will be dealing with a frequency domain up to the GHz, where some EMI solutions are simply not appropriate.

Läs mer

EMC in Product Development (Part 3)

The concept phase – EMI risk analysis .  This article is a part of a series of texts that will deal with the EMC challenge in terms of project management and the practical EMC activities at different stages in the project flow.

Different companies all have their own way of describing their project flow, so to keep it simple we will use the labels as given in Figure 1. We can call it a generic project flow. The picture only describes the basic outline of the work packages. These articles will describe the actual practical work we want to do in the project to “make EMC work” in a time- and cost-efficient way. Each part of our series will fill in the details for each part piece by piece.

Läs mer

Utvecklingstrender med EMC-utmaningar

Utvecklingstrender . som drivs av nya teknologilösningar brukar i regel även innebära att EMC-utmaningar följer i spåren. Särskilt tycks detta samband gälla när produktutvecklingen kännetecknas av så kallade ”teknologisprång” inom områden där kraven på funktionssäkerhet samtidigt är höga.

Läs mer

Ögat på: EMC i praktiken, del 1

I denna nya serie . av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som EMC ingenjör samt elektronikkonstruktör på specialmaskiner för industriautomatisering. Serien belyser olika fall av bristande EMC-egenskaper och möjliga åtgärder. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt. Fall 1: Specialprinter för utskrift av etiketter för produktionsmärkning.

Läs mer

10 procent stoppas på grund av dåliga litiumjonbatterier

Hoverboards och powerbanks . är de produktgrupper med litiumjonbatterier där flest får marknadsförbud i Sverige. Totalt svarar dessa produkter för cirka 10 procent av alla stoppade elprodukter.
– Rätt hanterat är litiumjonbatterier relativt säkra, men det finns risker, säger Martin Gustafsson, inspektör marknadskontroll på Elsäkerhetsverket.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 23

AVSNITT 6: Diverse metoder för EMC-skärmning .
EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt. Vi har i tidigare artiklar ingående behandlat skärmning med hjälp av metallplåt och kapsling. Detta angreppssätt är inte alltid det mest effektiva, ibland inte ens tillämpbart. Denna gång tittar vi på s.k. generaliserad skärm och metoder som praktiseras som generaliserad skärm.

Läs mer