Final Call for Papers – Extended deadline

Electronic Environment Conference 2018 .
25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City. Elektronikområden: EMC, ESD, energilagring samt miljötålighet för elektronik.

Tidningen Electronic Environment står åter som värd för Electronic Environment Conference, ett återkommande evenemang inom elektronikmiljö. EE Conference 2018 arrangeras parallellt med Nordens största mötesplats för den professionella elektronikindustrin, S.E.E, 2018, på Kistamässan, vilket ger en oerhört spännande mötesplats för både konferensdeltagare och utställare – en dynamisk träffpunkt för ny kunskap, nya kontakter och nya affärer.

 

Nu har Du åter chansen att presentera dina rön, forskningsresultat och erfarenheter för en intresserad och specifik publik. Dela med dig av ditt kunnande, sprid kännedom om nya observationer eller bortglömda erfarenheter. Informera om nya krav i regelverk och standarder. Skapa uppmärksamhet eller väck debatt. Utbyt kunskap och erfarenheter, vidga kontaktnätet och ta del av andras expertis. Välkommen att ta plats under EE Conference 2018!

Workshops och muntliga presentationer

Föreläsningarna delas in efter olika temakategorier så att konferensdeltagaren kan följa ett specifikt intresse genom Electronic Environment Conference´s olika elektronikområden. Deltagaren kan också välja att bara följa ett specifikt elektronikområde. De muntliga presentationerna planeras till 30 minuter, inklusive inställelsetid och tid för frågor.

 

Föredragshållare erhåller:

 • Full konferensdokumentation
 • Fika och luncher
 • Fritt deltagande under aktuell föreläsningsdag

Call for Papers

Vi söker föredrag och workshops riktade till praktiserande ingenjörer, konstruktörer och tekniker, kvalitetsansvariga, test- och certifieringsfunktioner och företagsledning.

 

Vi ser gärna förslag på föreläsningar inom EMC, ESD, elsäkerhet, miljötålighet för elektronik samt energilagring inom följande temaområden:

 • Fordon, Flyg & Marin
 • Industriell miljö
 • Telekom
 • Smarta Elnät & Elkvalité
 • Provning & Simulering
 • Standarder & Certifiering
 • Kvalitetssäkring
 • Extrema miljöer & Explosiv miljö
 • EMC för Internet of Things

Övriga förslag är också välkomna!

 

Vi önskar en rubrik med en kort beskrivning av föredraget till oss (abstract) senast den 17 september. Slutligt manus vill vi sedan ha före den 31 december 2017. Vidare instruktioner meddelas i samband med antagningsbesked under oktober 2017. Föredragen skall hållas på svenska eller engelska. Välkommen med ditt abstract!

Kontaktinformation

Vi i programkommittén ser fram emot ditt abstract! Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-708 66 80, eller på mail info@justevent.se

 

Projektledare: Dan Wallander, dan.wallander@justevent.se

 

Ladda ner Final Call for Papers