Final Call for Papers – Extended deadline

Electronic Environment Security, Safety & Defence.
25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City

Beroendet av elektroniska system i dagens moderna samhälle ökar, och vi ser en fortsatt accelererande teknikutveckling, såsom IoT, framför oss de närmsta åren. Idag förlitar sig många samhällsviktiga funktioner sig på komplexa elektroniska system och trådlös kommunikation. Dessa system ofta är mycket känsliga för bland annat elektromagnetiska störningar och annan extern påverkan, vilket utgör ett reellt hot och stor utsatthet. Det är viktigare än någonsin att ha kunskap och beredskap.

 

Därför lanserar vi nu en konferens med fokus på EM-hot, extern påverkan av elektronik samt utsatta elektroniska applikationer, för dig som arbetar inom samhällskritiska funktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner.

 

Electronic Environment Security, Safety & Defence 2018 arrangeras parallellt med Nordens största mötesplats för den professionella elektronikindustrin, S.E.E, samt Electronic Environment Conference, på Kistamässan, vilket ger en dynamisk träffpunkt för kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan civila samhällsfunktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner.

Workshops och muntliga presentationer

De muntliga presentationerna planeras till 30 minuter, inklusive inställelsetid och tid för frågor.

 

Föredragshållare erhåller:

  • Full konferensdokumentation
  • Fika och luncher
  • Fritt deltagande under aktuell föreläsningsdag

Call for Papers (Abstracts)

Vi söker föredrag och workshops riktade till verksamhetsansvariga, teknikchefer och säkerhetsansvariga inom civila samhällsfunktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner.

 

Vi ser gärna förslag på föreläsningar med fokus på EM-hot, extern påverkan av elektronik och utsatta elektroniska applikationer samt inom följande ämnesområden:

  • IEMI
  • HPM
  • EMP
  • HIRF
  • RÖS
  • Indikering av påverkan
  • Övrig extern påverkan av elektronik

Övriga förslag är också välkomna!

 

Vi önskar en rubrik med en kort beskrivning av föredraget till oss (abstract) senast den 30 september. Slutligt manus vill vi sedan ha före den 31 december 2017. Vidare instruktioner meddelas i samband med antagningsbesked under oktober 2017. Föredragen skall hållas på svenska eller engelska. Välkommen med ditt abstract!

Kontaktinformation

Vi i programkommittén ser fram emot ditt abstract! Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-708 66 80, eller på mail info@justevent.se

 

Projektledare: Dan Wallander, dan.wallander@justevent.se

 

Ladda ner Final Call for Papers