Coupling From and To the Power Mains – The 5th Coupling Path

Preamble . Our former EMC articles reviewed four of the 5 principal conduction and radiation coupling mechanisms, as they affect equipment/ system susceptibility and emissions. The last ones (EMC Articles #6 and 7) were addressing the shielding of equipment boxes, from the smaller hand-held devices up to large cabinets or even entire rooms. The present article is covering the 5th, very important coupling mechanism: How the various disturbances that exist on the power mains (public AC distribution, ship or aircraft AC distribution, vehicle dc distribution… etc) can find their way from their source down to the electronic components of a system?

Läs mer

Senaste nytt

What Does the Future Hold for Positioning, Navigation and Timing?

In the past . 30 years, more and more devices have started using the US Global Positioning System (GPS) and related global navigation satellite systems (GNSS). This trend contributed to Europe’s decision to create its own system, Galileo, and this began offering initial services at the end of 2016. As well as Galileo, the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) now has a full constellation, and there are rapid developments in several commercial industries. So, 2017 promises to be an interesting year for developments in GNSS. Here are a few of the industry changes we expect to see this year…

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (Maj 2017)

Den senaste tiden . har jag med flera haft uppe frågan om funktionssäkerhet med avseende på EMC. Bland annat togs den upp vid det gemensamma seminariet med ICES på KTH i höstas. Jag vill därför passa på att peka på standarden som publicerades nyligen och som försöker adressera ”Metodik för att uppnå funktionell säkerhet i elektriska och elektroniska system med avseende på elektromagnetiska fenomen” (EN 61000-1-2:2016).

Läs mer

Kommer IoT att förändra spektrumstrategier?

Utvecklingen inom . Internet of Things (IoT), där en massiv ökning av trådlös teknik utgör kärnan, förutspås av somliga leda till att nya strategier för användning av frekvensspektrum kommer att krävas. Begreppet ”spectrum crunch” (ungefär ”spektrum-knaprande”) har börjat användas för att beskriva den ökade trängseln inom frekvensband på grund av IoT.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 18

Denna gång . tittar vi på matningsspänningens inverkan på EMC-skärmning. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt.

Läs mer

Call for Papers

Electronic Environment Security, Safety & Defence.
25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City

Läs mer

Call for Papers

Electronic Environment Conference 2018 .
25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City. Elektronikområden: EMC, ESD, energilagring samt miljötålighet för elektronik.

Läs mer

Nu kan bränder från litiumbatterier släckas

Problemet med bränder . i elektroniska produkter växer lavinartat. Hittills har det inte funnits något effektivt sätt att släcka bränderna som orsakas av överhettning eller mekanisk skada i litiumbatterier. Förrän nu. Lösningen kallas AVD. Ett patenterat och testat släckmedel, utvecklat i England, som de närmaste veckorna lanseras worldwide.

Läs mer

EMC Challenges of the Internet of Things

The technical development . towards the full vision of the Internet of Things (IoT) will affect the area of Electromagnetic Compatibility (EMC) in a number of ways. IoT may even be the most challenging issue for the EMC area since it was born about 100 years ago.

Läs mer

Channel Operating Margin, COM, a new method to compliance check high speed serial links

The Channel Operating Margin . (COM) is a figure of merit for a channel derived from a measurement or simulations of its scattering parameters. COM is a method to compliance check if a channel will work with a variety of different transmitters and receivers. The COM method reduces the overdesign that many other compliance check methods suffer from. The risk of overdesign increases with the speed of the link. The higher the speed is the higher is the risk of overdesign with added extra cost as result.

Läs mer