Troubleshooting EMI (Part I, Emission Problems)

Some simple hints . for identifying and fixing EMI troubles. This article covers the essential aspects of a domain which is seldom addressed in current EMC litterature: «What to do when an equipment – or a whole system – is failing the tests or experiencing Interference (EMI) problems ?». Whatever we are dealing with a prototype at the end of its development phase, failing one or several EMC tests, or an already installed equipment that exhibit on-site problems, we face a situation that must be solved quickly, with an equipment that cannot be deeply modified.

Läs mer

Senaste nytt

EMC Challenges for Wireless Communications in Security & Safety Applications 

The use of wireless . technology is increasing rapidly in critical societal functions such as energy production, transport, logistics, banking and financial systems, and industrial and security applications – this despite the fact that civilian consumer wireless technology in general is very sensitive to both unintentional and intentional interference signals. Therefore Electromagnetic Compatibility (EMC) issues are highly important to address. Hitherto only military actors have been able to utilize or take advantage of this sensitivity effectively, but this ability is now spreading to civilian actors, thanks to sophisticated jamming equipment which is now sold openly and inexpensively via the Internet.

Läs mer

Common mode effects in high speed serial links

In production . of printed circuit boards (PCB) signal skew will be introduced in differential traces due to the weave effect. A skew that will vary from PCB to PCB. This signal skew generates mode conversion that together with poor common mode properties, along the high-speed channel, will degrade the system performance. For example, might the skew effect give a crosstalk much higher than the pure differential crosstalk. If the poor common mode properties in the channel are high and the skew can be expected to be high enough, the channel performance will be affected. Some PCB’s, with right combination of skew, might fail with too high bit error rate (BER) and other PCB’s will work.

Läs mer

Grafen möjliggör höghastighetselektronik på böjbara material

En böjbar detektor . för terahertzfrekvenser (1000 gigahertz) har utvecklats av forskare på Chalmers med hjälp av grafentransistorer på plast. Det är den första i sitt slag, och kan utöka användningsområdet av terahertzteknik till tillämpningar som kräver böjbar elektronik, exempelvis trådlösa sensornätverk och kroppsnära teknik. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Applied Physics Letters.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 20

EMC och skärmning, . del 3: Andra läckagevägar. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt. Denna gång tittar vi på anslutningsdonens och anslutningskablarnas inverkan på EMC-skärmning.

Läs mer

Smart fortbildning på Electronic Environment 2018

25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City Electronic Environment är mötesplatsen för dig som vill hålla dig uppdaterad och fortsätta fortbilda dig inom elektronikmiljö. Behovet av kompetens och nya resurser inom elektronindustrin har skapat en ökad efterfrågan på utbildningar och spetskompetens. Det tar vi fasta på och stöper om vårt tidigare konferensformat till ett renodlat utbildningsformat, med […]

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (nov 2017)

Jag sitter återigen . och skriver på en spalt på ett tåg hem från Stockholm. Den här gången efter att ha vi idag genomfört föreningens årsmöte med ett antal intressanta presentationer på temat RED.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (sept 2017)

Det har varit en intensiv . sommar för många av medlemmarna. Det nya radiodirektivet trädde formellt i kraft i juni både tillverkare av produkter och testlabb, har haft fullt upp. Vi hade ambitionen att få ihop ett medlemsmöte med RED som tema kring sommaren men detta hanns inte med i all brådska.

Läs mer

Aktuella trender inom EMC 

EMC-området . har alltid utvecklats i takt med den övriga teknikutvecklingen på marknaden. Denna utveckling fortsätter alltjämt och flera utvecklingstrender inom EMC kan ses på de internationella EMC-konferenserna. EMC för Internet of Things (IoT) är en sådan trend och där fokus bland annat ligger på behovet av att utveckla befintliga standarder för EMC-provning så att de dels är applicerbara på de nya frekvensband som IoT-produkter kommer att finnas i, dels har gränsvärden som är anpassade efter de täta samlokaliseringsavstånd som IoT-produkter bedöms få i framtida tillämpningar. 

Läs mer