Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 20

EMC och skärmning, . del 3: Andra läckagevägar. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt. Denna gång tittar på anslutningdonens och anslutningskablarnas inverkan på EMC-skärmning.

Läs mer

Senaste nytt

Smart fortbildning på Electronic Environment 2018

25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City Electronic Environment är mötesplatsen för dig som vill hålla dig uppdaterad och fortsätta fortbilda dig inom elektronikmiljö. Behovet av kompetens och nya resurser inom elektronindustrin har skapat en ökad efterfrågan på utbildningar och spetskompetens. Det tar vi fasta på och stöper om vårt tidigare konferensformat till ett renodlat utbildningsformat, med […]

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (nov 2017)

Jag sitter återigen . och skriver på en spalt på ett tåg hem från Stockholm. Den här gången efter att ha vi idag genomfört föreningens årsmöte med ett antal intressanta presentationer på temat RED.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (sept 2017)

Det har varit en intensiv . sommar för många av medlemmarna. Det nya radiodirektivet trädde formellt i kraft i juni både tillverkare av produkter och testlabb, har haft fullt upp. Vi hade ambitionen att få ihop ett medlemsmöte med RED som tema kring sommaren men detta hanns inte med i all brådska.

Läs mer

How to Perform EMC Testing of Autonomous Vehicles

EMC testing . of autonomous vehicles is challenging because the involved systems are designed to identify unrealistic driving conditions, which is exactly what we have in a typical anechoic EMC chamber. When the system detects unrealistic conditions, autonomous driving functions are disabled or set to predefined states, which means that EMC testing of autonomous functions is not possible. To fully test autonomous driving systems, we therefore need to emulate a realistic environment in many aspects, i.e., we need to stimulate involved sensors in a realistic way.

Läs mer

EMC FILTERS: Design, Selection and Installation of Power and Signal lines filters

Our former . eight EMC articles were aimed at familiarizing unaware readers with the fundamentals of EMI/EMC, justifying the EMC norms and testing, and explaining in simple terms the five basics interference coupling mechanisms, with the essential guidelines for controlling them. The present article goes deeper into one of the simplest, most compact and economical piece of the entire EMC arsenal: the filter. With current handling ranging from tens of Amp for signal filters up to more than hundred Amps for power line filters, they exist in all sorts of size, volume and packaging. They can be optimized against Common Mode (CM) or Differential Mode (DM) interference, or both.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 19

EMC och skärmning, . del 2: Läckande skärmlåda. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt. Denna gång tittar på öppningars och spalters inverkan på EMC-skärmning.

Läs mer

Coupling From and To the Power Mains – The 5th Coupling Path

Preamble . Our former EMC articles reviewed four of the 5 principal conduction and radiation coupling mechanisms, as they affect equipment/ system susceptibility and emissions. The last ones (EMC Articles #6 and 7) were addressing the shielding of equipment boxes, from the smaller hand-held devices up to large cabinets or even entire rooms. The present article is covering the 5th, very important coupling mechanism: How the various disturbances that exist on the power mains (public AC distribution, ship or aircraft AC distribution, vehicle dc distribution… etc) can find their way from their source down to the electronic components of a system?

Läs mer

What Does the Future Hold for Positioning, Navigation and Timing?

In the past . 30 years, more and more devices have started using the US Global Positioning System (GPS) and related global navigation satellite systems (GNSS). This trend contributed to Europe’s decision to create its own system, Galileo, and this began offering initial services at the end of 2016. As well as Galileo, the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) now has a full constellation, and there are rapid developments in several commercial industries. So, 2017 promises to be an interesting year for developments in GNSS. Here are a few of the industry changes we expect to see this year…

Läs mer