Technology Versus Man

Shielding of Boxes and Enclosures, part 1

Our former . EMC articles reviewed the principal conduction and radiation coupling mechanisms, as they affect equipment/system susceptibility, and the last one (EMC Article #5, June Issue) was addressing Shielded Cables. The present article is focusing on the shielding of equipment boxes, from the smaller hand-held devices up to large cabinets or even entire rooms.

Läs mer

Senaste nytt

haxxlsning-sommar-2-1-600x230

5g-2

LTE Advanced Pro: the mobile future of the Internet of Things

In the not too . distant future, the Internet of Things will connect several billions of devices to the Internet. This is only possible if cost-effective communications networks and wireless devices are available. By using wireless technologies such as Bluetooth®, ZigBee, Wi-Fi or cellular networks, almost anything, anywhere in the world, can be connected quickly and reliably to the Internet. The latest cellular technologies, eMTC and NB‑IoT, will play an important role in the success of the Internet of Things. These technologies pave already the way to 5G networks of the future optimized not only for enhanced mobile broadband applications but for the diverse IoT applications requiring massive machine type communication (mMTC) or ultra-reliable, low-latency communication (URLLC)

Läs mer

Land surveyor working with a GPS unit

EMC och GPS

Global Positioning System . (GPS) är ett av flera system bland det som går under det övergripande namnet Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Den mest kända tillämpningen av GPS i vardagslivet torde vara positionering men en annan mycket viktig tillämpning är att ge noggrann tid till telekommunikationssystem, datornätverk med mera. Det är också vanligt att olika typer av mätsystem, exempelvis inom EMC, använder GPS för tidssynkronisering och tidsstämpling av mätdata.

Läs mer

Arranging a conference call

Skärmverkan och mikrovågs-effekter på fönster och fönsterglas

Ett allt vanligare . fenomen är att mobil telekommunikation inte fungerar i moderna/nybyggda hus. Detta kan härledas till de moderna energisparfönster som monteras in. Denna skärmverkan är inte bara ett problem utan kan också vändas till en fördel i de fall man vill skydda verksamhet från yttre elektromagnetiska störningar, till exempel avsiktlig elektromagnetisk störning (IEMI), samt i de fall då man vill undvika att röjande strålning (RÖS) från elektronisk utrustning läcker ut och kan avlyssnas.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (sept 2016)

Sitter på tåget . hem från ett sommarvarmt Stockholm trots att det är den sista augusti. Förmiddagen tillbringade jag på den workshop kring EMC i komplexa system som ICES på KTH (Innovative Centre for Embedded Systems) ordnat med visst bistånd från IEEE EMC.   Från talarlistan kunde man dock tro att det var ett rent […]

Läs mer

Refrigerated Truck

Advanced own electronics and SW development – a survival issue for trucks and buses

The importance . and amount of electronics and software (SW) used in heavy vehicles is growing for every year. In order to meet customer needs of sustainable and reliable transports, very high requirements of reliability and robustness are necessary. In this very demanding truck environment, traditional component testing needs to be complemented with on-board software diagnostics and broad data collection from connected vehicles. In this way, real and potential failures can be detected very early on large fleets also then failure rates are relatively low.

Läs mer

BNC Terminated Cables

Shielded cables: Their Role in Reducing EMI Susceptibilty and Emissions

This is the 5th article . of our ”EMC awareness” series. At this point, before addressing the coupling path, occuring from (or to) the power mains, it was in order to review a solution that is widely involved in controlling Conducted, Radiated and Crosstalk EMI situations: the use of shielded conductors. The subject is not that simple and requires some insight. This article will explain as clearly as possible for the non-specialist how a cable shield works, how much EMI reduction can be expected, and why the choice of certain cables or installation practices will result in mediocre results.

Läs mer

Skärmavbild 2016-05-27 kl. 10.20.29

Sjukvårdens behov av säkerhet i en teknikintensiv miljö

Då en störning . definieras som en felfunktion eller frånvaro av funktion är det lätt att inse varför EMC-krav är en naturlig del av den elektromedicinska säkerheten. Det har tidigare funnits misstankar om att EMC-relaterad problematik inom vården är mer utbredd än vad vi som jobbar inom fastighetsförvaltning har haft kunskap om.

Läs mer

Skärmavbild 2015-06-30 kl. 16.44.44

Ögat På: EMC från bricka till bricka, del 14

EMC måste . tas om hand i alla delar, både elektriskt och mekaniskt samt på alla nivåer i en utrustning, på ett systematiskt och planerat sätt. Figur 2 illustrerar problematiken som berör många discipliner (kanske flera leverantörer). Många frågetecken behöver rätas ut. Min erfarenhet är att alltför ofta har de inblandade konstruktörerna bristande kunskap om hur det förhåller sig. 

Läs mer