Arranging a conference call

Skärmverkan och mikrovågseffekter på fönster och fönsterglas

Ett allt vanligare . fenomen är att mobil telekommunikation inte fungerar i moderna/nybyggda hus. Detta kan härledas till de moderna energisparfönster som monteras in. Denna skärmverkan är inte bara ett problem utan kan också vändas till en fördel i de fall man vill skydda verksamhet från yttre elektromagnetiska störningar, till exempel avsiktlig elektromagnetisk störning (IEMI), samt i de fall då man vill undvika att röjande strålning (RÖS) från elektronisk utrustning läcker ut och kan avlyssnas.

Läs mer

Senaste nytt

haxxlsning-sommar-2-1-600x230

Refrigerated Truck

Advanced own electronics and SW development – a survival issue for trucks and buses

The importance . and amount of electronics and software (SW) used in heavy vehicles is growing for every year. In order to meet customer needs of sustainable and reliable transports, very high requirements of reliability and robustness are necessary. In this very demanding truck environment, traditional component testing needs to be complemented with on-board software diagnostics and broad data collection from connected vehicles. In this way, real and potential failures can be detected very early on large fleets also then failure rates are relatively low.

Läs mer

BNC Terminated Cables

Shielded cables: Their Role in Reducing EMI Susceptibilty and Emissions

This is the 5th article . of our ”EMC awareness” series. At this point, before addressing the coupling path, occuring from (or to) the power mains, it was in order to review a solution that is widely involved in controlling Conducted, Radiated and Crosstalk EMI situations: the use of shielded conductors. The subject is not that simple and requires some insight. This article will explain as clearly as possible for the non-specialist how a cable shield works, how much EMI reduction can be expected, and why the choice of certain cables or installation practices will result in mediocre results.

Läs mer

Skärmavbild 2016-05-27 kl. 10.20.29

Sjukvårdens behov av säkerhet i en teknikintensiv miljö

Då en störning . definieras som en felfunktion eller frånvaro av funktion är det lätt att inse varför EMC-krav är en naturlig del av den elektromedicinska säkerheten. Det har tidigare funnits misstankar om att EMC-relaterad problematik inom vården är mer utbredd än vad vi som jobbar inom fastighetsförvaltning har haft kunskap om.

Läs mer

Skärmavbild 2015-06-30 kl. 16.44.44

Ögat På: EMC från bricka till bricka, del 14

EMC måste . tas om hand i alla delar, både elektriskt och mekaniskt samt på alla nivåer i en utrustning, på ett systematiskt och planerat sätt. Figur 2 illustrerar problematiken som berör många discipliner (kanske flera leverantörer). Många frågetecken behöver rätas ut. Min erfarenhet är att alltför ofta har de inblandade konstruktörerna bristande kunskap om hur det förhåller sig. 

Läs mer

Security CCTV camera in office building

Detection of Electromagnetic Interference at Critical Societal Functions

The use of wireless . technology has exploded in recent decades and has led to the fact that most individuals today use such technology in some form. This is also a general trend in other parts of the society, such as security and safety applications and for machine-to-machine (M2M) communication. We can also see rapidly increasing use of wireless technologies in critical societal functions such as energy production, transport, logistics, banking and financial systems, and industrial and security applications. This despite the fact that civilian wireless technologies are very sensitive to electromagnetic interference signals.

Läs mer

Wood Bookshelf in the Shape of Human Head and books near break wall with drawings, Knowledge Concept

Tyst kunskap inom EMC

Inom kunskapsteori . brukar man skilja på två typer av kunskap; explicit respektive implicit kunskap. Det talas ibland om så kallad tyst kunskap. Vad innebär tyst kunskap inom EMC?

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (april 2016)

Electronic Environment . genomfördes i april. Det var för mig några intensiva dagar med besök på konferensen, arbete i monter på den parallella S.E.E. mässan och så klart det traditionella IEEE EMC mötet. Electronic Environment är liksom våra föreningsmöten en plats att mötas och nätverka. En skillnad mot våra vanliga föreningsmöten är att det även […]

Läs mer

seminar 2

Det här får du inte missa på Electronic Environment Conference 2016!

Den 20 april . öppnar vi dörrarna till Electronic Environment Conference, konferensen för dig som arbetar med elektronikmiljö, såsom EMC, energilagring och miljötålighet för elektronik. Under två intensiva dagar presenteras närmare 30 högintressanta föreläsningar, flera keynotes och en endagsutbildning inom EMC. Vi har plockat ut några av guldkornen.

Läs mer