EMC Challenges and Solar Panel Systems

The use of . solar panel systems is rapidly increasing and some of these systems are co-located in the vicinity of wireless systems. Measurements have shown that the radiated emission from solar panel electronics can reach considerable levels, in some cases even above CISPR 22 Class B. Here, examples of interference impact is discussed for two examples of wireless applications, air traffic control communications (ATCC) and High-Frequency (HF) communications. The overall conclusion is that co-location of solar panel systems with wireless communications, must be carefully analyzed not to create interference problems.

Läs mer

Senaste nytt

EMC in Product Development (Part 5)

given in Figure 1 . This article is a part of a series of texts that will deal with the EMC challenge in terms of project management and the practical EMC activities at different stages in the project flow.
Different companies all have their own way of describing their project flow, so to keep it simple we will use the labels as given in Figure 1. We can call it a generic project flow. The picture only describes the basic outline of the work packages. These articles will describe the actual practical work we want to do in the project to “make EMC work” in a time- and cost-efficient way. Each part of our series will fill in the details for each part piece by piece.
This is the 5th part – Detail EMC design – in our process picture.

Läs mer

Nya tekniker – nya störningskällor

När nya tekniker/produkter . börjar användas i större skala så innebär det ibland att man upptäcker att de samtidigt bidrar till en ökad mängd elektromagnetiska störningar. När så är fallet så brukar det efterhand innebära att olika åtgärder för att antingen begränsa störningsmängden i sig eller att anpassa användningen så att konsekvenserna av störningarna minimeras.

Läs mer

Senaste testutrustningen på Testers’ Day 2019

Testers’ Day . kommer tillbaka på AstaZero utanför Borås 11 september. Evenemanget vänder sig till praktiserande testingenjörer från fordonsindustrin och leverantörer av testutrustning.
– Det här är en unik möjlighet för alla besökare att träffa leverantörer som normalt är spridda över hela Europa och få chansen att bekanta sig med deras senaste utrustningar, säger Jenny Viklund, på AstaZero, som arrangerar Testers’ Day tillsammans med Provinn.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (maj 2019)

Vi har varit ganska . osynliga från IEEE EMC under våren. Det möte vi hade intentionen att få till i maj gick av olika skäl inte att få till. Vi tar dock nya tag och återkommer så snart som möjligt med kommande möten. Ambitionen med minst två träffar om året ligger kvar.

Läs mer

ESD – Design / Harden Equipment for ESD Immunity (Part II)

Preamble: . As for any organized EMI control, ESD protection consist in anticipating or correcting the unwanted effects of an hostile electromagnetic ambient. Like many EMI threats, ESD manifests through conducted and radiated phenomena, with the latest being often the dominant mode. But there is a unique aspect to ESD, not found in common radiated EMI episodes where the victim box and cables are illuminated by a uniform field. Instead, ESD generates locally a strong field pulse, typically > 1kV/m near the discharge point, dropping quickly as one move away. Therefore, although ESD hardening should be part of a general EMI control, not handled as a separate constraint, some classical EMC solutions may not be sufficient and should be complemented by additional protections.

Läs mer

EMC in Product Development (Part 4)

System EMC Design . This article is a part of a series of texts that will deal with the EMC challenge in terms of project management and the practical EMC activities at different stages in the project flow. Different companies all have their own way of describing their project flow, so to keep it simple we will use the labels as given in Figure 1. We can call it a generic project flow. The picture only describes the basic outline of the work packages. These articles will describe the actual practical work we want to do in the project to “make EMC work” in a time- and cost-efficient way. Each part of our series will fill in the details for each part piece by piece.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (mars 2019)

Årsmötet . genomfördes den 5 december i ett soligt Borås med RISE som lokal värd, och lockade drygt trettio deltagare. Styrelsen omvaldes för ännu ett år och vi tackar för förtroendet från er medlemmar. Styrelsen består alltså även i år av undertecknad som ordförande, Kia Wiklundh vice ordförande, och Åke Lindbeck sekreterare. Förutom årsmöte hölls som brukligt en workshop

Läs mer

120, 60 och 30 år – några milstolpar inom EMC

EMC-området . kan spåras tillbaka till 1800-talet då man upptäckte att åskväder och blixtnedslag kunde påverka komponenter i kraftledningsnät. Här uppstod därmed ett EMC-problem som orsakades av ett naturfenomen som källa. De första EMC-incidenterna som orsakades av en källa från mänsklig aktivitet kom i slutet av 1800-talet. För 120 år sedan rapporterades för första gången vad vi idag kallar en EMC-incident, och då var det US Navy som börjat använda trådlös telegrafi.

Läs mer

Finally, the complete EMC Handbook

Michel Mardiguian . has for many years been an internationally recognized writer and lecturer. Michel’s popular series of EMC-articles in Electronic Environment has also been published on the magazine’s international website with readers from all over the world. Michel Mardiguian has now compiled the large number of articles and course material, for a comprehensive handbook.

Läs mer