Ögat På: EMC från bricka till bricka, del 16

Denna gång . tittar vi på styrning av EMC-verksamhet. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt.

Läs mer

Senaste nytt

haxxlsning-sommar-2-1-600x230

Information från svenska IEEE EMC (nov 2016)

Årsmötet genomfördes . i mitten av november med en relativt god uppslutning av EMC-intresserade även om många av de närvarande inte var medlemmar. Jag kunde tyvärr inte själv närvara men blev trots denna försummelse omvald som ordförande liksom Kia Wiklundh som vice ordförande och Åke Lindbeck som sekreterare.

Läs mer

Shielding of Boxes and Enclosures, part 1

Our former . EMC articles reviewed the principal conduction and radiation coupling mechanisms, as they affect equipment/system susceptibility, and the last one (EMC Article #5, June Issue) was addressing Shielded Cables. The present article is focusing on the shielding of equipment boxes, from the smaller hand-held devices up to large cabinets or even entire rooms.

Läs mer

LTE Advanced Pro: the mobile future of the Internet of Things

In the not too . distant future, the Internet of Things will connect several billions of devices to the Internet. This is only possible if cost-effective communications networks and wireless devices are available. By using wireless technologies such as Bluetooth®, ZigBee, Wi-Fi or cellular networks, almost anything, anywhere in the world, can be connected quickly and reliably to the Internet. The latest cellular technologies, eMTC and NB‑IoT, will play an important role in the success of the Internet of Things. These technologies pave already the way to 5G networks of the future optimized not only for enhanced mobile broadband applications but for the diverse IoT applications requiring massive machine type communication (mMTC) or ultra-reliable, low-latency communication (URLLC)

Läs mer

EMC och GPS

Global Positioning System . (GPS) är ett av flera system bland det som går under det övergripande namnet Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Den mest kända tillämpningen av GPS i vardagslivet torde vara positionering men en annan mycket viktig tillämpning är att ge noggrann tid till telekommunikationssystem, datornätverk med mera. Det är också vanligt att olika typer av mätsystem, exempelvis inom EMC, använder GPS för tidssynkronisering och tidsstämpling av mätdata.

Läs mer

Skärmverkan och mikrovågs-effekter på fönster och fönsterglas

Ett allt vanligare . fenomen är att mobil telekommunikation inte fungerar i moderna/nybyggda hus. Detta kan härledas till de moderna energisparfönster som monteras in. Denna skärmverkan är inte bara ett problem utan kan också vändas till en fördel i de fall man vill skydda verksamhet från yttre elektromagnetiska störningar, till exempel avsiktlig elektromagnetisk störning (IEMI), samt i de fall då man vill undvika att röjande strålning (RÖS) från elektronisk utrustning läcker ut och kan avlyssnas.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (sept 2016)

Sitter på tåget . hem från ett sommarvarmt Stockholm trots att det är den sista augusti. Förmiddagen tillbringade jag på den workshop kring EMC i komplexa system som ICES på KTH (Innovative Centre for Embedded Systems) ordnat med visst bistånd från IEEE EMC.   Från talarlistan kunde man dock tro att det var ett rent […]

Läs mer

Advanced own electronics and SW development – a survival issue for trucks and buses

The importance . and amount of electronics and software (SW) used in heavy vehicles is growing for every year. In order to meet customer needs of sustainable and reliable transports, very high requirements of reliability and robustness are necessary. In this very demanding truck environment, traditional component testing needs to be complemented with on-board software diagnostics and broad data collection from connected vehicles. In this way, real and potential failures can be detected very early on large fleets also then failure rates are relatively low.

Läs mer