EMC Challenges of the Internet of Things

The technical development . towards the full vision of the Internet of Things (IoT) will affect the area of Electromagnetic Compatibility (EMC) in a number of ways. IoT may even be the most challenging issue for the EMC area since it was born about 100 years ago.

Läs mer

Senaste nytt

Channel Operating Margin, COM, a new method to compliance check high speed serial links

The Channel Operating Margin . (COM) is a figure of merit for a channel derived from a measurement or simulations of its scattering parameters. COM is a method to compliance check if a channel will work with a variety of different transmitters and receivers. The COM method reduces the overdesign that many other compliance check methods suffer from. The risk of overdesign increases with the speed of the link. The higher the speed is the higher is the risk of overdesign with added extra cost as result.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 17

Denna gång . tittar vi på matningsspänningens inverkan på EMC-egenskaper. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt.

Läs mer

EMC – en av flera utmaningar för Internet of Things

Visionen mot Internet . of Things (IoT) i full skala innebär att elektroniska system, både trådlösa och icke trådlösa, kommer att bli samlokaliserade överallt i samhället. Dessa samlokaliseringsscenarier kommer att kännetecknas av slumpmässighet och dynamik, starkt påverkade av konsumenters vanor.

Läs mer

First Call for Papers

Electronic Environment Conference 2018 .
25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City. Elektronikområden: EMC, ESD, energilagring samt miljötålighet för elektronik.

Läs mer

Shielding of Boxes and Enclosures (Part 2)

Our former . EMC articles reviewed the principal conduction and radiation coupling mechanisms, as they affect equipment/system susceptibility, and the last one (EMC Article #5, June Issue) was addressing Shielded Cables. The present article is focusing on the shielding of equipment boxes, from the smaller hand-held devices up to large cabinets or even entire rooms.

Läs mer

Social and Organizational Aspects on EMC for Internet of Things

The ongoing technical development towards the full vision of the Internet of Things will affect the area of EMC in the way that an increased consideration of social and organizational aspects will be needed in addition to the more or less traditional engineering approach that has characterized the EMC area up to now.

Läs mer

EMC for wireless Communication systems in Vehicles – EMCCOM

EMCCOM . was a three year VINNOVA financed FFI project within the Vehicle Development program. EMCCOM started 2012-09-14 and ended 2015-06-30. The project had a total budget of 7,3 MSEK. Partners in the project were Volvo Cars, Volvo AB, Provinn AB, FOI Swedish Defence Research Agency and SP Technical Research Institute of Sweden.

Läs mer

EMC och IoT

Med IoT, Internet of Things menas att vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, har försetts med inbyggda elektroniska delar, såsom sensorer, datorer och internetuppkoppling. Detta gör att föremålen kan sammankopplas fysiskt eller via trådlöst nätverk och därefter utbyta data.

Läs mer