Senaste nytt

dresden

EMC 2015 fick 402 bidrag

Deadline för inskickade bidrag . till den europeiska EMC-konferensen EMC 2015 passerades den 16 februari, och antalet inkomna bidrag blev hela 402 stycken.

Läs mer

electronic circle

EMC-cirkeln är sluten

En redaktörs reflektioner . EMC-området föddes för cirka hundra år sedan då rundradiosändningar började. I samma veva uppstod en oro för att elektromagnetiska störningssignaler från elektriska utrustningar i hemmen skulle kunna störa mottagningen av den nya tjänsten.

Läs mer

Skärmavbild 2015-01-20 kl. 14.41.07

EM-Simulations of Electrical Vehicles Built of Lightweight Materials

Crosstalk between cables . and radiated emission from cables to antennas with the focus on vehicle applications has been investigated. In particular, the effect of using lightweight materials instead of metal in the vehicle chassis has been studied. Computer simulations of this were done in CST, and in the conclusion cable placement depending on material selection is discussed.

Läs mer

Skärmavbild 2015-01-02 kl. 11.12.55

IEEE EMC och SNRV E på KTH

I slutet av . förra året hade IEEE EMC Swedish chapter och SNRV sektion E ett gemensamt möte på kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Det välbesökta mötets tema var ”Blixt – verkan och skydd” och bjöd på historik, forskning samt exempel på tillämpningar inom området. Deltagarna gjorde även ett mycket uppskattat besök i KTH:s reaktorhall R1.

Läs mer

aaa2

Smygande EMC-problem

Somliga EMC-problem . upptäcks när de orsakar tydliga symtom. Andra EMC-problem ger mer diffusa symtom som kan vara svåra att upptäcka. I denna artikel ges exempel på mer diffusa symtom på när EMC-problem orsakar påverkan på trådlösa system.

Läs mer

_AA

22 000 ton batterier och elprylar ligger och skräpar i de svenska hemmen

Svenska privatkonsumenter . förvarar 4 000 ton förbrukade batterier och 18 000 ton uttjänta batteridrivna elprylar i hemmen. Det visar en beräkning som Batteriåtervinningen har gjort. Nu uppmanas alla konsumenter att göra ett elektriskt rens hemma och lämna in batterier och elprylar till återvinning så att de kommer tillbaka in i kretsloppet.

Läs mer

Bild 2

Ögat På: EMC från bricka till bricka, del 8

Vi fortsätter . att betrakta vår figur: ”EMC från bricka till bricka” och går vidare till apparatkonstruktion. Vi behandlar här bland annat EMC-påverkan på olika nivåer i en konstruktion för att uppnå EMC på applikationsnivån (Figur 2).

Läs mer

Skärmavbild 2014-11-13 kl. 16.10.23

EMC-incidenter

EMC-problem . kan i vissa fall få mycket allvarliga konsekvenser och historien visar fler än ett fall då även dödsfall inträffat och där stora materiella skador uppstått.

Läs mer

Simulera verkligheten och spara pengar

När nya produkter . skall utvecklas måste de konstrueras så att de får en tålighet och tillförlitlighet som innebär att kunden kan använda dem på avsett sätt.  De måste även kunna fungera under hela den tänkta livslängden. Hur säkerställs då detta? Ett bra sätt är att genomföra ett miljötålighetsarbete och utsätta produkterna för de miljöer de kommer användas i.

Läs mer